Privacy Statement

Het internet aangebot van Nico Kolja is tot stand gekomen in overeenstemming met de EU richtlijnen. Nico Kolja heeft het recht dit Privacy Statement als nodig te wijzigen of aan te passen. U communiceerd met nicokolja.com uitsluitend over een zekere verbinding, so dat de transfer van persoonsgegevens beschermd is.

Verklaringen

Vastlegging en verwerking van niet persoonsgegevens
Uw internet browser verstuurd bij oproep van onze website automatisch gegevens (b.v. datum en tijd van de oproep, URL van de oproepende website, opgeroepen site, hoeveelheid van verstuurde gegevens, browser type en versie, bedrijfssysteem, IP-adres) aan onze server. Als u bij het gebruik van onze webstie geen gegevens ingeeft, is de oproep van informaties van onze website voor u anoniem.

Vastlegging en verwerking van persoonsgegevens

Gegevens voor de uitvoering van opdrachten
Persoonsgegevens worden van ons alléén afgelegd en gebruikt als u deze gegevens over het contactformulier op onze website ingeven of via email aan ons gestuurd heeft. De afgelegde persoonsgegevens worden voor de opdrachtafwikkeling en de verwerking van uw aanvragen gebruikt. Na volstandige afwikkeling van de opdracht en de volstandige betaling van de koopprijs worden uw gegevens in verband met de belasting en handelsrechtelijke opbewaartijden afgelegd, na afloop van deze tijden verwijdert. Dat gelt niet als u voor het verdere gebruik uw uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft.

Gegevens van klanten
Bij de inrichting van een klantenaccount via Registratie worden uw gegevens permanent in het databankbestand van Nico Kolja vastgelegd. U kunt ten allen tijde het verwijderen van uw klantengegevens en klantenaanmelding aanvragen.

Verstrekking van gegevens aan derde

Uitvoering van betaalopdrachten
Wij geven uw betaalgegevens voor de afwikkeling van betalingen aan de uitvoerende bank of betaaldienstverlening verder. Als u zich als klant geregistreerd heeft, heeft u de mogelijkheid een betaalmethode voor verdere bestellingen vast te leggen en zodoende toekomstige betaalopdrachten te versnellen. Het bankinstituut of de betaaldienstverlening bewaard uw gegevens voor toekomstige Zahlungen versleuteld. U kunt deze instellingen in uw Registratie ten allen tijde veranderen.

Verstrekking op justitiële wijzing
Om te voldoen aan de wet- en regelgeving kunnen we gegevens doorgeven aan de desbetreffende instanties. In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens met externe partijen te delen, waaronder:
• Overheidsinstanties en regelgevende instanties.
• Justitiële en wetshandhavende instanties zoals de politie en rechtbanken.
• Juristen, bijvoorbeeld in geval van het doorzetten van eigendomsrechten.

Google reCAPTCHA
Voor het beschermen van internetformulieren wordt reCAPTCHA service van Google Inc. gebruikt. Deze service beinhoud de transfer van uw IP adres en eventueel verdere gegevens aan Google. Voor deze gegevens worden de divergente privacy richtlijnen van Google ingezet. Meer informatie over Google's reCAPTCHA privacy verklaringen is te vinden onder
https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Gebruik van Links

Op de website van Nico Kolja wordt via links toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze internetsites en/of informatiebronnen bevinden zich op vreemde, externe domains en vreemde, externe server. Nico Kolja kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud, of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of informatiebronnen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, musik video's zijn in eigendom of licentie bij Nico Kolja en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Nico Kolja. Inhoud van deze site waarbij een of meer social sharing buttons door Nico Kolja zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze site voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Nico Kolja uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Nico Kolja zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan hij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Nico Kolja aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.